Теоретски дел

Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
Велес
Кавадарци
Неготино

Прв практичен дел

Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
Велес
Кавадарци
Неготино

Втор практичен дел

Понеделник Вторник Среда Четврток Петок
Велес
Кавадарци
Неготино